🎁️ 🍂️️ 💝 🌟 🎄 🌸 🔔 -->

Danh Mục: THIẾT KẾ- CHẾ TẠO MÁY

Hiển thị tất cả các bài đăng cùng thể loại THIẾT KẾ- CHẾ TẠO MÁY

Những Cơ Cấu Cơ Bản Của Máy Móc. Giải Thích Chuyển Động Của Bánh Răng- Xích- Dây đai.

Máy móc được lắp ráp bằng cách kết hợp các bộ phận có các chức năng khác nhau. Các bộ phận này được gọi chung là "chi tiết máy ". Trong thiết kế máy móc, kiến thức về từng chi tiết máy là rất quan trọng. Trong bài này, chúng ta sẽ giải thích chức năng và phân loại các chi tiết như "bánh răng, xích và dây đai" được sử dụng để truyền động lực trong các cơ cấu máy.