Công cụ tính toán mô men quán tính chính tâm của Mặt cắt phức hợp

Công cụ tính toán mô men quán tính chính tâm của Mặt cắt được ghép lại từ nhiều hình dạng đơn lẻ

Hình dạng cơ bản(Hình chữ nhật、Hình dạng ống、Hình chữ L...vv)Trường hợp bạn muốn tính toán những hình liệt kê vừa rồi thì click vào link này Hãy sử dụng Công cụ tính toán mô men quán tính chính tâm

 

Cách sử dụng công cụ

1.Chiều rộng của mỗi phần b Và chiều cao h Với x khoảng cách từ trục x đến đường trung tâm hình y Hãy nhập vào
2.Click vào 「Tính toán」
3.Kết quả cho ra là Mô men quán tính chính tâm và hệ số mặt cắt

 

x khoảng cách từ trục x đến đường trung tâm hình y là đại lượng dễ bị nhầm khi nhầp vào, hãy hết sức cẩn thận để phép tính có thể đưa ra kết quả chính xác cho bạn

b :Chiều rộng của Mặt cắt hình chữ nhật [mm]
h :Chiều cao của Mặt cắt hình chữ nhật [mm]
y m a x :Khoảng cách từ trung tâm hình đến Đường trục cơ sở X (y=0) [mm]

 

Chiều rộng Chiều cao Khoảng cách từ
Trục X cơ sở
Diện tích Mặt cắt 1
Mô men
Mặt cắt 2
Mô men
b h y A A × y A × y 2 I
Mặt cắt 1
Mặt cắt 2
Mặt cắt 3
Mặt cắt 4
Mặt cắt 5
Mặt cắt 6
Mặt cắt 7
Mặt cắt 8
Mặt cắt 9
Mặt cắt 10
Mặt cắt 11
Mặt cắt 12
Mặt cắt 13
Mặt cắt 14
Mặt cắt 15
Tính tổng

 

① Khoảng cách từ tâm hình đến Đường trục cơ sở X (y=0) y m a x

ymax mm

② Mô men quán tính mặt cắt I

I mm4

③Hệ số Mặt cắt Z = I y m a x

Z mm3

 

※Có khả năng tính toán một hình phức tạp tối đa 15 thành phần

 

Hình dưới đây là ví dụ mặt cắt của 12 thành phần riêng lẻ
Có thể tính toán một cách đơn giản hệ số mặt cắt và mô men quán tính chính tâm của một hình phức tạp như vậy

 

DMCA.com Protection Status