Những mục cần chú ý

  • Mục xin được từ chối trách nhiệmXin đọc mục này trước khi sử dụng công cụ
  • Internet Explorer có thể không sử dụng được. Xin hãy sử dụng các trình duyệt như Google chrome hay Microsoft Edge.
  • Trong trường hợp công cụ không hoạt động chính xác, hãy thử xóa bỏ phần lịch sử duyệt web và tải lại. (Tóm lại, xin hãy xóa bộ nhớ cache)
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi thử các cách trên, chúng tôi rất xin lỗi đã làm bạn mất thời gianXin hãy liên hệ qua địa chỉ email

Tính toán đặc tính của bánh răng

Nhập bằng tay
Module m
Số răng z
Góc áp lực α
Kết quả
Đường kính đường tròn tiêu chuẩn d = z m
Đường kính đường tròn cơ sở d b = d cos α
Chiều cao đỉnh răng h a = 1.00 m
Chiều cao răng h = 2.25 m
Đường kính vòng tròn đỉnh răng d a = d + 2 m
Đường kính vòng tròn chân răng d f = d 2.5 m

Tính toán ăn khớp của bánh răng

Nhập bằng tay
Module m
Khoảng cách tâm hai bánh răng a
Tỷ số truyền i
Kết quả
Số răng bánh răng nhỏ
Số răng bánh răng lớn
z 1 = 2 a m ( 1 + i ) z 2 = 2 a i m ( 1 + i )
Đường kính đường tròn tiêu
chuẩn bánh răng nhỏ
Đường kính đường tròn tiêu
chuẩn bánh răng lớn
d 1 = z 1 m d 2 = z 2 m

Mục xin được từ chối trách nhiệm

  • Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc hoàn thành các công cụ. nhưng xin thứ lỗi, Blog này không đảm bảo nội dung của công cụ tính toán và kết quả tính toán của nó.
  • Blog này không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bất lợi hoặc rắc rối nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba do việc sử dụng công cụ tính toán và kết quả tính toán của nó.
  • Nội dung của công cụ tính toán có thể bị thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo trước. Blog này không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi do điều này gây ra.
DMCA.com Protection Status