Xin hãy lựa chọn đối tượng tính toán

Tính toán thời gian định vị trí sản phẩm

Nhập dữ liệu
Tốc độ vận chuyển v
Thời gian tăng tốc
Thời gian giảm tốc
t a t d

※t≧ta+td. Xin hãy lưu ý điều này


Thời gian dừng chờ t s
Khoảng cách di chuyển của sản phẩm d
Đường kính pulley truyền động D A
Kết quả
Thời gian cần thiết định vị trí t = d v + t a + t d 2

※t≧ta+td. Xin hãy lưu ý điều này

Tốc độ vòng quay của pulley truyền dộng N A = v D A / 2 60 2 π
Duty Cycle τ t t o t a l = t t + t S

※t≧ta+td. Xin hãy lưu ý điều này

Mô men xoắn yêu cầu của băng tải(kiểu kết nối trực tiếp)

Nhập dữ liệu
Tốc độ vận chuyển v
Hệ số ma sát giữa dây đai và pulley μ
Gia tốc trọng trường g
Khối lượng của sản phẩm m w
Khối lượng dây đai m b
Khối lượng pulley
Đường kính pulley
m A D A

Hiệu suất η
Mô men quán tính động cơ
Tỷ số truyền hộp số
J M i G

Mô men quán tính khớp nối J C P
Thời gian tăng-giảm tốc t a
Góc nghiêng (lên trên là dương) θ
Kết quả
Tốc độ vòng quay của pulley truyền dộng N A = v D A / 2 60 2 π
Mô men quán tính của tải (trên trục đầu ra hộp số) J L = ( m w + m b + m A ) D A 2 4 + J c p
Mô men xoắn ổn định cần thiết (trục đầu ra hộp số) T G s t = 1 η ( m w + m b ) g ( sin θ + μ cos θ ) D A 2
Mô men xoắn cần thiết khi tăng tốc (trục đầu ra hộp số) T G a = 1 η ( J L + J M ) N A t a 2 π 60
Mô men xoắn cần thiết (trục đầu ra hộp số) T G = T G s t + T G a
Tỷ số truyền J L J M i G 2

Mô men xoắn yêu cầu của băng tải(kiểu kết nối thông qua bộ truyền động)

Nhập dữ liệu
Tốc độ vận chuyển v
Hệ số ma sát giữa dây đai và pulley μ
Gia tốc trọng trường g
Khối lượng của sản phẩm m w
Khối lượng dây đai m b
Khối lượng pulley
Đường kính pulley
m A D A

Hiệu suất η
Mô men quán tính động cơ
Tỷ số truyền hộp số động cơ
J M i G

Khối lượng pulley nhỏ truyền động
Đường kính pulley nhỏ truyền động
m 1 D 1

※iL=D2/D1. Xin lưu ý nhập từng giá trị các thành phần trên


Khối lượng pulley lớn truyền động
Đường kính pulley lớn truyền động
m 2 D 2

※iL=D2/D1. Xin lưu ý nhập từng giá trị các thành phần trên


Tỷ số truyền giữa trục đầu ra hộp số và trục phía tải i L

※iL=D2/D1. Xin lưu ý nhập từng giá trị các thành phần trên

Thời gian tăng-giảm tốc t a
Góc nghiêng (lên trên là dương) θ
Kết quả
Tốc độ vòng quay trục phía tải
Tốc độ vòng quay trục hộp số
N 2 = v D / 2 60 2 π N 1 = N 2 i L

Mô men quán tính của tải (trục phía tải)
Mô men quán tính của tải (trên trục đầu ra hộp số)
J 2 = ( m A + m b + m w ) D A 2 4 + m 2 D 2 2 + i L 2 m 1 D 1 2 8 J 1 = J 2 i L 2

Mô men xoắn ổn định cần thiết (trục phía tải)
Mô men xoắn ổn định cần thiết (trục đầu ra hộp số)
T L s t = 1 η ( m w + m b ) g ( sin θ + μ cos θ ) D A 2 T G s t = T L s t i L 2

Mô men xoắn cần thiết khi tăng tốc (trục phía tải)
Mô men xoắn cần thiết khi tăng tốc (trục đầu ra hộp số)
T L a = 1 η ( J 2 + i L 2 J M ) N 2 t a 2 π 60 T G a = T L a i L 2

Mô men xoắn cần thiết (trục đầu ra hộp số) T G = T G s t + T G a
Tỷ số truyền J 1 J M i G 2
DMCA.com Protection Status