Những mục cần chú ý

  • Mục xin từ chối trách nhiệmXin đọc mục này trước khi sử dụng công cụ
  • Internet Explorer có thể không sử dụng được. Xin hãy sử dụng các trình duyệt như Google chrome hay Microsoft Edge.
  • Trong trường hợp công cụ không hoạt động chính xác, hãy thử xóa bỏ phần lịch sử duyệt web và tải lại. (Tóm lại, xin hãy xóa bộ nhớ cache)
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi thử các cách trên, chúng tôi rất xin lỗi đã làm bạn mất thời gian. [email protected]. Xin hãy liên hệ qua địa chỉ email [email protected]

Chuyển động thẳng

Nhập số liệu
Khối lượng của vật $$m$$
Vận tốc của vật ngay trước khi va chạm $$v$$
Kết quả
Năng lượng hấp thụ yêu cầu $$E=\frac{1}{2}mv^2$$
Nhập số liệu
Khối lượng của vật $$m$$
Vận tốc của vật ngay trước khi va chạm $$v$$
Ngoại lực $$F$$
Khoảng cách của vật từ lúc va chạm đến khi dừng lại $$st$$
Kết quả
Năng lượng hấp thụ yêu cầu $$E=\frac{1}{2}mv^2+F(st)$$
Nhập số liệu
Khối lượng của vật $$m$$
Vận tốc của vật ngay trước khi va chạm $$v$$
Hệ số ma sát $$\mu$$
Gia tốc trọng trường $$g$$
Khoảng cách của vật từ lúc va chạm đến khi dừng lại $$st$$
Kết quả
Năng lượng hấp thụ yêu cầu $$E=\frac{1}{2}mv^2+\mu m g (st)$$
Nhập số liệu
Khối lượng của vật $$m$$
Vận tốc vật ngay trước khi rơi tự do $$v_0$$
Gia tốc trọng trường $$g$$
Độ cao của vật ngay trước khi rơi tự $$h$$
Khoảng cách của vật từ lúc va chạm đến khi dừng lại $$st$$
Kết quả
Năng lượng hấp thụ yêu cầu $$E=\frac{1}{2}mv_0^2+mgh +mg(st)$$
Nhập số liệu
Khối lượng của vật $$m$$
Vận tốc của vật ngay trước khi va chạm $$v$$
Gia tốc trọng trường $$g$$
Lực đẩy $$F$$
Khoảng cách của vật từ lúc va chạm đến khi dừng lại $$st$$
Kết quả
Năng lượng hấp thụ yêu cầu $$E=\frac{1}{2}mv^2+(mg+F)(st)$$

Mục xin từ chối trách nhiệm

  • Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc hoàn thành các công cụ. Nhưng xin thứ lỗi, Blog này không đảm bảo nội dung của công cụ tính toán và kết quả tính toán của nó.
  • Blog này không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bất lợi hoặc rắc rối nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba do việc sử dụng công cụ tính toán và kết quả tính toán của nó.
  • Nội dung của công cụ tính toán có thể bị thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo trước. Blog này không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi do điều này gây ra.
DMCA.com Protection Status